Sintomas ng pagdating ng regla

Kung umiinom ka ng isang uri ng gamot na hindi mo pa naipapaalam sa doktor, ito na ang panahon na kausapin ang iyong doktor at magtanong sa kanya kung ayos lang bang patuloy mong inumin ang gamot mo kahit ikaw ay nagdadalang tao na.Ito rin ang tamang panahon upang mag-umpisang uminom ng folic acid at multivitamins na bagay sa buntis.Sa unang mga linggo ng iyong pagbubuntis, ang iyong suso ay lalaki at magbabago ng hugis para ihanda ito sa paggawa ng gatas.

Pag-usapan natin ang ilan sa mga sintomas ng buntis para sa 2 weeks. Ang pamamaga at pagkirot ng suso ay isa sa mga pangunahing sintomas ng pagbubuntis.I am a mother of three, part-time doctor, full-time wife and mother. My patients often come to the clinic for medical concerns but we always end up discussing all sorts of things like marital issues, family life, vacation spots, shopping and dining out. The information I will provide are my personal opinions and ideas based on research, seminars attended and first-hand experience. I can talk about the topics closest to my heart which are women’s health, parenting, and, truly, any new information that I can get my hands on. If you have any concerns or questions that I may be of help, you may post them at the section.Pero ang mga sintomas tukad ng matinding pagkahapo, pagkawala ng gana sa mga gawain, pagbabago-bago ng mood at madalas na pag-ihi ay mga palatandaan na ikaw ay buntis sa unang linggo.Subalit may ilang babae na maaaring magkamali sa pagaakalang ang kanilang pinagdaraanan ay pre-menstrual symptoms o PMS kaya madali nilang baliwalain ang mga sintomas na ito.

Search for sintomas ng pagdating ng regla:

sintomas ng pagdating ng regla-43sintomas ng pagdating ng regla-13sintomas ng pagdating ng regla-60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “sintomas ng pagdating ng regla”